Free Gujarati Whatsapp-Status Quotes by ધબકાર | 111816181

જે પળમાં બાજુમાં છે, તોય મારી નથી,
તો મારા નહીં હોવાથી વળી શું ફેર પડશે!

-ધબકાર

Kamlesh 1 month ago

એ તો જાણે છે એ જ જાણે

Jina 1 month ago

Right 👌🏻👌🏻👌🏻

View More   Gujarati Whatsapp-Status | Gujarati Stories