માતૃભારતીના વાચકો માટે મિતલ ઠક્કરનું નામ હવે અજાણ્યું નથી. અત્યારે પ્રેમ - નફરતમાં રહસ્ય અને રોમાંચ સાથેની કથા છે. તેમની દિયર-ભાભીના સંબંધ પર આધારિત નવલકથા મોનિકા પ્રગટ થયેલી છે. રાજકારણની રાણીમાં એક મહિલાની સમાજ અને રાજકારણીઓ સામેના સંઘર્ષની વાત છે. તેમની રસોઇ ટીપ્સ, બ્યુટી ટીપ્સ બુક્સને અને વિવિધ વાનગીઓની બુકને પણ સારો પ્રતિસાદ મળ્યો છે. સાથે તેના વિશે આરોગ્યલક્ષી માહિતી ઉપયોગી બની રહે છે. તેમની રસોઇમાં જાણવા જેવું દરેક મહિલા માટે ઉપયોગી છે. વજન ઘટાડવાની ટિપ્સની બુક પણ વાંચો

  • (13)
  • 458
  • (19)
  • 818
  • (21)
  • 1.1k
  • (24)
  • 1.2k
  • (20)
  • 1.4k
  • (22)
  • 1.4k
  • (21)
  • 1.2k
  • (26)
  • 1.3k
  • (26)
  • 1.6k
  • (27)
  • 1.4k