Free Gujarati Thought Quotes by Mayur Patel | 111799362

હું શું કામ એને સામેથી મેસેજ કરું?
આ Ego છે.

દરેક વખત હું જ કેમ એને સામેથી મેસેજ કરું?
આ Self Respect છે.

ફરક સમજો.

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories