Free Gujarati Poem Quotes by Naranji Jadeja | 111815854

નવું વરે વેને આલા નેમરો
ઉગે આલા સુખજો સુરજ,
ધન ધાન જા ભર્યા વે ભંડાર
ખેતર મેં બરુકા ઉગે બેજ.

ભા ભાડંરુ હેત ભેરી ને રે
અભ પણ વરસે હેત ભરી,
વન મેં ખેલકમે વે પશુ પંખીડા
છેલ્લી વેને નયુ ને ઓગને તરાયુ

આવી કચ્છીએ જી આષાઢી બીજ
અકાશમે ચધર ને સાંજી ખેવે વીજ,
શુકનિયાળ વેને વરે સજો આંજો
એળી નર જી ઈશ્વર કે અરધાસ.


નારાણજી જાડેજા ( ગઢશીશા)
નર
મુન્દ્રા

View More   Gujarati Poem | Gujarati Stories