તેરે પાસ એક ચીઝ હૈ,ઇસીલિયે હટતા નહીં દિલ મેરા !
વો ક્યા બતાઉં કે તેરે દિલકી મુઝે કિતની જરૂરત હૈ?
- वात्सल्य

Gujarati Shayri by वात्सल्य : 111866255

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now