Free Marathi Poem Quotes by Neha Dhole | 111164124

#KAVYOTSAV -2
माझ्या जीवनात अंधाऱ्या रात्री शितल प्रकाश तू देशील का सांग सख्या माझ्या जीवनात ला चंद्र तू होशील का?????

View More   Marathi Poem | Marathi Stories