प्रत्येक चेहऱ्याची एक कहाणी असते...
कोणाची खळखळणारी तर कोणाची विराणी असते...

- अक्षर तरंग

Marathi Thought by Vrushali : 111410875

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now