Free Gujarati Poem Quotes by Jeet Gajjar | 111567213

શબ્દો થી વાતો થાય છે હવે શાયરી કરવાનું શી જરૂર છે...!

સાચવી રાખી છે તારી યાદોને હવે દિલમાં તસવીરની શું જરૂર છે...!

પ્રેમના સંબંધ બાંધ્યા છે હવે દોસ્તી ની શું જરૂર છે...!

ઘાયલ કરી સુકી છે તું હવે તીર છોડવાની શી જરૂર છે...!

બંધાયો છું હું તારા પ્રેમમાં હવે ઝંઝીર ની શી જરૂર છે...!

જીવનમાં તારો સાથે મળ્યો હવે મુસાફિરની શી જરૂર છે...!

વિશ્વાસ રાખ્યો છે તારા પર હવે તકદીર ની શી જરૂર છે...!

બની ચૂકી છે અર્ધાંગિની મારી હવે પ્રેમિકા ની શી જરૂર છે...!

જીત ગજ્જર
#વિશ્વાસ

View More   Gujarati Poem | Gujarati Stories