Free Marathi Poem Quotes by suchitra gaikwad Sadawarte | 111748704

जीवन चक्र.....

सुखाचा उंबरठा ओलांडायला उभा होतो ...
तर समोर दुःख ओवळणीच ताट
घेऊन वाट पाहत होता !

जेव्हा कु

read more

View More   Marathi Poem | Marathi Stories