Free Gujarati Shayri Quotes by Piyusha | 111776316

ખૂબ પીધા છે ઘૂંટડા વિષ ના ,
હવે પીવાય એવી ક્ષમતા નથી .
ઘા લાગ્યા છે કાળજે જે ,
એ રૂઝાય એવી દવા નથી .
ઘા ફકત સ્પર્શ થી નથી લાગતા ,
ક્યારેક શબ્દો એ પણ કાળજા વીંધ્યા છે .
જેમને બેસાડ્યા તા પલકોમાં ,
એ આંખો માં તણખા બની ખૂંચ્યા છે .

View More   Gujarati Shayri | Gujarati Stories