પથ્થર પાણીનો આકાર બદલી શકે છે. પરંતુ તેને તોડી ના શકે જ્યારે ધોધમાર ઊપરથી પડતું પાણી પથ્થરને પણ તોડી શકે છે.

Gujarati Thought by Hiren K Chudasama : 111823460

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now