એટલી જલ્દી દુનિયાની કોઈ વસ્તુ નથી બદલાતી,
જેટલી જલ્દી વ્યક્તિની નિયત અને નજર બદલાય જાય છે...
Good Morning

Gujarati Good Morning by Nirav Devani : 111856775

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now