અહીં શબ્દોની શોધ માટે ના આવ્યા કરો, હું એહસાસ લખું છુ, બસ મહેસુસ કરો.. Instagram - akshsy.dihora, Twitter - akshaydihora, Facebook - Akshay Dihora

तुम मुझको कब तक रोकोगे..
#delhitoagradrive #delhidiaries
#travellove #memories 💕

epost thumb

The earth has music for those who listen.  #naturephotography #sundaytrip ❤️

મિત્ર... #happyfriendshipday

☺️☺️

શું ગમે છે તને?