મંઝીલ ને શું ખબર કે રસ્તા કેટલા કઠીન હતા એનાં સુધી પહોંચવાના ને પામવાનાં .

તારી આંખો મા સમાયેલું અફાટ રણ ને મારી આંખો મા ઘૂઘવતો દરીયો તરંગો ને રેતના આ તુફાન મા ખોવાયો આપણાં પ્રેમ નો કેસરીયો રંગ.

Read More

ચાંદ અને ચાહત દુર થી રડીયામણાં નજીક આવી ડાઘ દઇ જાય અળખામણાં.

નથી કહેવાતું, નથી સહેવાતું માની છે જીંદગી તને એટલે હવે એકલાં નથી રહેવાતું.

પડછાયો મારો સાથ છોડી દે છે અંધકાર મા, ફરિયાદ શીદ કરવી જ્યારે તું છોડી ગયો મને તારા અહંકાર મા.

વહેણ બની વહી જાઉં એ હું નહીં ન કહેવાય ન સહેવાય એવી કશીશ બની લહેરો ની જેમ તારા હદય પર અથડાયા કરીશ શાયદ જીંદગીભર.

Read More

મન અને સમય ભરોસાપાત્ર તો નથી જ પળેપળ બદલાય ને ક્યારેય ન સમજાય ના જીતાય.

સ્વપ્નો મા નહીં પણ ખરેખર જો તું મળે તો અનરાધાર વરસી જાઉં ને ચુંબક ની જેમ તને વળગી જાઉં .

કાજળ આંખો મા હું એટલે આંજુ છું કે મારી અંદર રહેલા તને કોઇ ની નજર ન લાગી જાય.

મૃગજળ બની હું શોધી રહી મને તારી આંખો ના રણ મા રેતી ના ઘુવા માં ઉડી ગયો તું એક જ પળ મા.