આજે ફરી થી ખુશી શોધવા નીકળી રઝળપાટ ઘણી કર્યા પછી એ મને મારા માં જ મળી.

મૌન થી જે કહેવાય એ શબ્દો થી કહેવાતું નથી ને હદય થી જે અપાય એ હાથ થી અપાતું જ નથી.

જીંદગીભર એ જ ન સમજાયું કે જે સવાલો નાં જવાબ મારા માં જ હતાં એ મેં તમને કેમ પૂછ્યાં ?

જ્યારે જ્યારે મને કહેવા માં આવે કે તું તો બહુ સમજદાર છે ત્યારે ત્યારે મારે એ સમજવાનું કે મારી ગમતી વસ્તુ જતી કરવાની જ છે.

Read More

હંમેશા મારા માં ખામીઓ બતાવનારા તમે મારું પાત્ર ભજવી શકો તો જાણો??

એવાં સંબંઘો નો શું મતલબ જેને ટકાવવા મૌન રહેવું પડે?

વ્યક્તિ , વસ્તુ , પરિસ્થિતિ કોઇ ની દુશ્મન હોતી જ નથી ભય તમારાં મનમાં છે જેની કોઇ દવા નથી.

પડકાય ન કોઇ થી હતું હવા ને અભિમાન ફુગ્ગા માં પુરી વેચી કાઢી માનવે ન રાખી એની શાન.

સમય જેવો કોઈ તાલેવંત નથી આજે છે તારો કાલે મારો એની હથેળી માં છુપાયેલો છે દરેક નો વારો.

શોધતો રહ્યો તને હું મંદીર,મસ્જિદ , ગુરુઢાર માં પડછાયા પાછળ ભાગતો રહ્યો ને મળ્યો તું મને મારાં જ આતમરામ માં.

Read More