Quotes by Hasin Ehsas in Bitesapp read free

Hasin Ehsas

Hasin Ehsas

@hasin.shaikhgmail.com5782
(57)

Kuch bhi likh do chalta hai
Kaise bhi likh do chalta hai
Ha dekha hai.. bahut Duniya me yahi
Jo Dikhta hai .. wahi Bikta hai..