પુછી ને જોયુ આ પંખીડા ને ઉડાન ક્યા સુધી તય છે
કહ્યુ "પાંખો મા તો આકાશ આખુ કેદ છે"

-Jagruti Solanki

****ચાલી પડ્યા હતા અજાણ રસ્તા પર આજે રસ્તો ભૂલ્યા ને ઘર ની યાદ આવી ગઇ****
After very long time

कुछ परिंदे उड़ कर चले ही थे मंजिल की तरफ
शाम हुई और घर याद आ गया♥️

आज कुछ ख्वाहिश जो मेरी अपनी है
तुजसे जुड़ी हुई है माँ♥️

कल की बातें मुझे याद है
जो तूने सिखाई हुई थी माँ ♥️

दूर क्यों जाऊ मैं तुमसे
अभी तो कुछ बन कर दिखाना है माँ♥️

नन्ही सी मैं तेरी बेटी हु अभी
बड़ा बेटा भी तो बनना है माँ♥️

दुनिया की भीड़ मैं नही खोना
अपने पल्लू मैं छुपा लेना मुझे माँ♥️

जहा जाना चाहो हमे पास रखना
यूह किसी के भरोसे हमे अकेले ना रखना माँ ♥️

♥️मेरी प्यारी माँ ♥️

Read More

रामनवमी के पावन अवसर पर सबकी मनकामनाएं पूरी हो
प्रभु सब पर अपनी दया द्रष्टि बनाये रखे

सबको रामनवमी की सुभकामनाये🙏🙏🙏🙏🙏

Read More

💫♥️

epost thumb

♥️तुम कुछ तो खास हो♥️

गहरे समुंदर की तरह राज़ छुपाए बैठी मैं
तुम आयने की तरह साफ हो।🌊💫

बंद कमरे में छुपी हुए अंधकार सी मैं
तुम सुबह की पहली किरण की रोशनी हो।💕💫

पत्थर जैसे एक ही जगह रुकी हुई मैं
तुम हवा की लहरों से हो।❤️💫

रद्दी मैं पड़ी हुई पुरानी डायरी सी मैं
तुम खुली किताब से स्पस्ट हो।♥️💫

♥️तुम कुछ तो खास हो♥️

Read More