સમય સમય ની વાત છે
કોઈક વાર ખુશી તો કોઈક વાર ગમ છે
આજ ની ઘડી છે જીવવાની
બાકી ભૂતકાળ નો અફસોસ
ને ભવિષ્ય ની ચિંતા તો રહવાની જ છે

બાળપણ તો ચાલ્યો ગયું
દોડાદોડી ને ભાગભાહી માં
સ્કૂલ ને ટ્યુશન ની ભાગદોડ માં
સરસ એ બચપન તો સપના ની જેમ
છુમંતર થઈ ગયું

જવાની નો જોશ આવ્યો
કમાવાનો રંગ લાગ્યો
કમાવાની હોડ માં
માં બાપ માટે સમય જ ના રહ્યા
ન તો ઘર માં રહેવાનો સમય કાઢ્યો

લગ્ન ની ઉંમર થઈ હવે
પારકા ઘેર જઈને પોતાના કરવાનો આવ્યો સમય
દિવસો ગણ્યા પિયર માં રહેવાના
ત્યારે થયું થોડો સમય કાઢ્યો હોત કાશ
માતા પિતા ભાઈ સાથે રહેવાનો

પારકા ને પોતાના બનાવ્યા
નવી પેઢી ને અસ્તિત્વ આપ્યું
માં બન્યા ત્યારે સમજાયું
મારી માં ત્યારે શું કહેતી હતી
માં બની હું મારી માં ને હવે સમજી

હવે તો સમય દેવાનો સમય આવ્યો
કોઈક બાળક ને માતૃત્વ દેવાનો સમય આવ્યો
સમય માગવાનો સમય આવ્યો
એ પણ નથી સમજતા અમુક વાતો મારી
ત્યારે યાદ આવ્યાં કે વારસો પેહલા ની કહાની પછી આવી

જીંદગી આ જ તો છે
પહેલા સમજ ન હતી
પછી પૈસા ન હતા
છેલ્લે સમય નથી
કાળ કહેશે હું આવ્યો હવે .......

Read More

હું તારા હૃદય ની
રાણી છું માનુ છું
પણ હું
મારા પાપા ની પરી તો
હમેશા રહીશ

-Ink Writer

નાનપણ ની એ યાદો
બહુ યાદ આવે છે
કેમ સમજાવું લોકો ને
કે અત્યાર ના લાખો
રુપયા એ
મમ્મી નો ખોડો કે
પાપા નો વહાલ ભર્યો હાથ ના આપી શકે

-Ink Writer

Read More

life is what happens
when you are making plans for your life

Know the truth fully
don't comment till then
you may get a bad vibration from others mind
as you hurt them

-Khyati

Light your life
with enlightenment of your own wish, hardwork and result. Ignoring the
stones thrown by your enemies

-Khyati Ahya

I wish
I find a better myself
at every new sunshine
with a new goal, success, happiness.
Reason to be smile on others face
If not don't want to be a reason for sadness.

-Khyati Ahya

I wish
I find a better myself
at every new sunshine
with a new goal, success, happiness.
Reason to be smile on others face
If not don't want to be a reason for sadness.

Gujarati

Keep keys of your happiness with yourself
Else others will use it with there wish

-Khyati Ahya