મનપસંદ વસ્તુઓથી જ તો, કસોટીની શરૂઆત થાય છે !!

આપણી ચાહમાં એક રવાની છે.
નથી મેળાપ તો પણ એક કહાની છે.

લાગણીનું નામ આવ્યું ને
‘શ્વાસ‘ સુનો થઇ ગયો,
શબ્દ જેવો શબ્દ પણ,
બેબાક મૂંગો થઇ ગયો. .

હસતાં હોંઠ અને અમી ઝરતી આંખોંથી ભરમાઈને ,
કોઈએ હૃદય ને પૂછ્યું જ નહીં કે...
તને કેટલું દર્દ થાય છે...

દર્દ પીવાય એટલું પી ને ભારી બનેલું હૃદય,
સાચો રસ્તો દેખાડી ને સમજાવે છે કે...
આમ જ ઝીંદગી જીવાય છે...

Read More

પુસ્તક નવું હોય કે પુરાણું, એમાં જ્ઞાનની સુવાસ હોય છે,
તાજા ખીલેલા ફૂલની જેમ દરેક પુસ્તક કાંઈક ખાસ હોય છે ....

Read More

પરિચયની પ્રથમ ક્ષણથી સંબંધ સુધી..
આ પ્રવાસ નજર સામે છે.
વર્ષો વહી જાય છે.
ક્ષણો સ્મૃતિમાં સચવાય છે.

સ્વપ્ન, સંઘર્ષ, સફળતા અને સંતોષ
આટલી જ હોય છે સફર.
પણ બહુ લાં...બી પણ ખરી !
આમાં કોઇ પણ સ્થળે અટકીય જવાય.
ધાર્યું નય પહોંચાય.
પણ પ્રયત્નોનું સ્મરણ પાથેય બને જીવનપથનું.

Read More

खुदा जाने कौन सा गुनाह कर बैठे है हम की,
तमन्नाओं वाली उम्र में तजुर्बे मिल रहे है !