Hey, I am on Matrubharti!

Narayan Mahale लिखित कथा "तिची बात लय बडी।" मातृभारती वर विनामूल्य वाचा
https://www.matrubharti.com/book/19929138/little-talk-is-big

वाजवला दरवाजा,
तिनं उघडली कडी।
मग काय राजेहो?
तिची लय बडी।

Narayan Mahale लिखित कथा "तिची बात लय बडी।" मातृभारती वर विनामूल्य वाचा
https://www.matrubharti.com/book/19929138/little-talk-is-big

Read More

Narayan Mahale लिखित कथा "तिची बात लय बडी।" मातृभारती वर विनामूल्य वाचा
https://www.matrubharti.com/book/19929138/little-talk-is-big

Narayan Mahale लिखित कथा "तिची बात लय बडी।" मातृभारती वर विनामूल्य वाचा
https://www.matrubharti.com/book/19929138/little-talk-is-big

Narayan Mahale लिखित कथा "तिची बात लय बडी।"

वाजवला दरवाजा,
तिनं उघडली कडी।
मंग काय राजेहो,
तिची बात लय बडी।


मातृभारती वर विनामूल्य वाचा
https://www.matrubharti.com/book/19929138/little-talk-is-big

Read More

Narayan Mahale लिखित कथा "तिची बात लय बडी।" मातृभारती वर विनामूल्य वाचा
https://www.matrubharti.com/book/19929138/little-talk-is-big

Narayan Mahale लिखित कथा "तिची बात लय बडी।" मातृभारती वर विनामूल्य वाचा
https://www.matrubharti.com/book/19929138/little-talk-is-big

Narayan Mahale लिखित कथा "तिची बात लय बडी।" मातृभारती वर विनामूल्य वाचा
https://www.matrubharti.com/book/19929138/little-talk-is-big

Narayan Mahale लिखित कथा "तिची बात लय बडी।" मातृभारती वर विनामूल्य वाचा
https://www.matrubharti.com/book/19929138/little-talk-is-big

जसजशी वाढली,
दूरच गेली राव।
अन पुन्हा एकदा मोडला,
तिनं माया डाव।