હું બહુ સીમિત છું મારા શબ્દોમાં, પણ બહું વિસ્તૃત છું એના અર્થમાં

अच्छा सुनो,
तुम हर रोज
मेरे श्रिंगार का
हिस्सा बन जाना
ऐसा करना
तुम मेरे होंठों की
हंसी बन जाना.

-Nimisha હાર્દ

Read More

उन आंखों का
रंगे नशा ही कुछ अलग है
जिस नजर से
वो मुझे देखता है.

-Nimisha હાર્દ

કે અમસ્તાં જ સ્પર્શી
એણે
પાંખડીઓ હોઠથી
ને, ફૂલ રાતુચોળ થયું
લજ્જાથી.

-Nimisha હાર્દ