હું છુ કર્મોની કઠપૂતળી...

સારુ છે કે
કોઈ આપણા માટે શું વિચારે છે તે આપણને સંભળાતું નથી..

નહીતર દુનિયામાં દરેક માણસ એના નજીકના લોકો સાથે અબોલા લઈને બેઠો હોત..

#priten 'screation#

Read More

જીવતે જી ના આવ્યું કોઈ મળવા
પણ આવ્યા બધા, સ્મશાને મને બાળવા

- એક લાશની વ્યથા

#priten 'screation#

હે માનવ,

એક દિવસ તું પણ થઈ જઈશ પસ્તી
શું છે તારી હસ્તી,

વાંચી લેજે કિતાબ, જિંદગીની
ખુબ જ મસ્તીથી
ક્યારેક તું પણ થઈ જઈશ પસ્તી

#priten 'screation#

Read More

Your GAME,
shape your ACTIONS..

#priten 'screation#

प्रयास से ही परिणाम मिलता है,
कोशिशों से ही कामयाबी मिलती है

हताश होंगे तो हार होगी ।

आचार्य प्रमाणसागरजी 🙏🙏🙏

Read More

Why to copy others ?

BE YOURSELF 🙂

#priten 'screation#

बिना समय देखे जो काम करता है,
उसकी जिंदगीमे अच्छा समय जुरूर आता है ।

#priten 'screation#

लोग कहते है, जिंदगी बोरिंग है,
में कहता हु, जिंदगी रंगीन है,

क्योंकि ,

*हररोज नया रंग दिखाती है जिंदगी ।*

अगर देखने का नज़रिया positive है तो
मज़ा है जिंदगी
वरना सजा है जिंदगी ।

#priten 'screation#

Read More