સંજય દવે

जब आपकी बातें बंदूक नहीं बारूद लगे, समझ लो काफी कड़वा सच बोला है आपने...
#जय_जय_श्री_राम

जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है
उम्र बहुत कम है इम्तहान बहुत है

मत पूछो शीशे से उसकी टुट जाने की वजह ।
उसने भी कीसी पत्थर को अपना समझा होगा ।।

સાત અઠવાડિયા સુધી "ફેર એન્ડ લવ્લી ઘસયા પછી પણ તમારા ચહેરાની ચમક ના વધે તો,

આઠ મા અઠવાડીએ એજ પૈસા થી કોઈ ભુખ્યા બાળક ને ખવડાવીને અરીસા સામે ઊભા રહી જજો..
સાચુ માનજો દુનીયાના સૌથી સુંદર મનુુષ્ય તમે જ હશો..

Read More

शांत स्वभाव और हृदय से चीते हैं,
धर्म की रक्षा के लिए ब्राह्मण जीते हैं.
जय श्री भगवान परशुराम
जय श्री राम
हर हर महादेव हर 🙏🚩
-संजय कुमार दवे

Read More

गावों विश्र्वस्य मातर:🙏🙏
सेवा करें गाय की,
हरा दे चारा ।
धरती पर सतयुग आएगा,
बदलेगा भाग्य हमारा ।।
वंदे गौ मातरम्🙏🚩
-संजय कुमार दवे

Read More

https://youtube.com/shorts/D0oI6Jwfs4c?feature=share
लाईक किजीएगा और आगे शेर किजिएगा चेनल को सब्सक्राइब कीजिएगा 🙏🙏
हर हर महादेव हर 🙏🚩

https://youtube.com/shorts/kJCeF4c99N4?feature=share
लाईक किजीएगा और आगे शेर किजिएगा चेनल को सब्सक्राइब कीजिएगा 🙏🙏
हर हर महादेव हर 🙏🚩

https://youtube.com/shorts/D0oI6Jwfs4c?feature=share
लाईक किजीएगा और आगे शेर किजिएगा चेनल को सब्सक्राइब कीजिएगा 🙏🙏
हर हर महादेव हर 🙏🚩

https://youtu.be/FHLirvsJoOg
लाईक किजीएगा और आगे शेर किजिएगा चेनल को सब्सक्राइब कीजिएगा 🙏🙏
हर हर महादेव हर 🙏🚩