અનંત થી પણ આગળ

મેળ ત્યારે જ બને જ્યારે મણકા માળામાં પુરા હોય;

" બાકી મિત્રો "

એક મણકો ઓછો હોય કે માણસ ,
ત્યારે ના માળા પૂરી કહેવાય કે ના કુટુંબ.

© - અંકિત કે ત્રિવેદી - 'મેઘ'

Read More

પાણીનું મિલન થાય જમીન જોડે,અને ખિલી ઉઠે જીવન;


ત્યારે લીલુડી ધરતી ની વ્યાખ્યા દર્શાવે, કે જળ એજ જીવન.

©- અંકિત કે ત્રિવેદી - 'મેઘ'

Read More

કૃષ્ણ બોલતા કાળજું પવિત્ર થાય;

અને રામ બોલતા રોમે રોમ.


©- અંકિત કે ત્રિવેદી - 'મેઘ'

કોઈપણ વસ્તુ કરવી અસંભવ નથી;

"કેમ કે મિત્રો"

અસંભવ શબ્દની રચના પણ,
સંભવથી જ થાય છે

©- અંકિત કે ત્રિવેદી -'મેઘ'

Read More

માં નું રસોડું એ દુનિયાની સૌથી મોટી હોટલ છે,

જ્યાં મેનુ જ નથી હોતું,

'કેમ કે મિત્રો'

ત્યાં તમે માંગો એ બધી વાનગી મળે જ છે .

©- અંકિત કે ત્રિવેદી - 'મેઘ'

Read More

વાંસળીને વગાડવી એ તો ખાલી બહાનું છે;

" કેમ કે "

આશા તો એવી છે કે વાંસળીના સુરે શામળિયો મળી જાય.

©- અંકિત કે ત્રિવેદી - 'મેઘ'

Read More

બાળપણથી ઘડપણ વચ્ચે, પુલ બાંધ્યો રામ નામનો;
ઝુંપડી સુધી રસ્તા પર બિછાવ્યા ફૂલ અને વિચાર્યું, હવે બન્યો આ રામના કામનો.

બોર ચાખી રાખ્યા રામ માટે,પણ નથી ખબર રામની, કે રામના ખબરીની;
જિંદગીનાદિવસ વિતાવ્યા રામની રાહ માં, એવી નવધા ભક્તિ શબરીની.

©- અંકિત કે ત્રિવેદી - 'મેઘ'

Read More

કોઈપણ ધ્યેયને પામવા માટે અથાક પરિશ્રમ કરવો જરૂરી છે,

કેમ કે મિત્રો યાદ રાખજો,

"જો કદાચ સક્સેસ નહીં થાઓ તો કંઈ નહીં પણ સક્ષમ જરૂર થઇ જશો".

©- અંકિત કે ત્રિવેદી - 'મેઘ'

Read More

આપણા જ્ઞાનની સરખામણી કરવાથી નહીં,

પરંતુ આપણું જ્ઞાન જ્યારે બીજાને કામ લાગે છે,ત્યારે તેનું મહત્વ વધી જાય છે.

©- અંકિત કે ત્રિવેદી - 'મેઘ'

Read More

સુરોના સ્વરનો છેડ્યો છે તાર;
જતો રહ્યો છે, આજે માનસિક ભાર.

જીવન જીવવાની મજા આવે છે ત્યારે;
કે સંતોષની ભાવના, આવે અંતરના ક્યારે.

માનવીના અંતર અને ઈચ્છા, બંને અલગ દ્વાર ના;
બંને દ્વારને એક બનાવવા, છેડ્યા તાર અનોખા સ્વરના.

© - અંકિત કે ત્રિવેદી- 'મેઘ'

Read More