Free Gujarati Blog Quotes by patel | 111241015

શબ્દોમાં ભારોભાર લાગણી રાખું છું,
હૃદયમાં પડેલા ઘાનો કારોબાર સાંખું છું;
શબ્દો મારા અમીર છે,
એને ન સમજનારા ને હું નાદાન માનું છું.
-@nugami

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories