Free Marathi Thought Quotes by vinayak mandrawadker | 111482864

सुसंवाद
वाद म्हणजे, दोन व्यक्ती मधे बोलणे चालू असताना, दोघांच्या विचारातला फरक आला की आवाज वाढायला लागतो. त्या

read more

View More   Marathi Thought | Marathi Stories