Free Marathi Motivational Quotes by vinayak mandrawadker | 111506003

   सुसंवाद म्हणजे काय?
  वाद म्हणजे, दोन व्यक्ती मधे बोलणे चालू असताना, दोघांच्या विचारातला फरक आला की आवाज वाढाय

read more

View More   Marathi Motivational | Marathi Stories