Free Gujarati Good Evening Quotes by P g | 111579859

કોઈને આપી શકાય એવી શ્રેષ્ઠ ભેટ છે,
યોગ્ય સમયે આપણી હાજરી અને યોગ્ય સમયે મદદ !!
Good morning

View More   Gujarati Good Evening | Gujarati Stories