Free Gujarati Good Morning Quotes by P g | 111585321

સમજદારી પરિસ્થિતિ
પ્રમાણે આવે છે સાહેબ,
ઉંમર પ્રમાણે નહીં !!! good morning

View More   Gujarati Good Morning | Gujarati Stories