ભીની છે મારી આંખલડી,
સુની છે આ ઘોર રાતલડી,
ફરું છું આમતેમ એકલડી...

Gujarati Shayri by Komu : 111600442
R.. 3 years ago

ખૂબ સરસ 💐

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now