નીકળી પડી છું તારી યાદમાં,
લઈને હામ મારા આ દિલમાં,
ભૂલી પડી તારી ગલીઓ માં,
તું જ છે મારી આ આંખોમાં...

Gujarati Shayri by Komu : 111601700

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now