હાલી હું તો છલકાતા બેડ લઈને,
એ લહેરાતા પાલવ ના છેડ લઈને,
મન ના માણીગર ના નેમ લઈને...

Gujarati Shayri by Komu : 111603023

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now