Free Gujarati Romance Quotes by Siddhi Mistry | 111675111

અજીબ છે એ પણ
નજર પણ મારા પર રાખે છે
અને
નારાજ પણ મારા થી જ છે.

-Siddhi Mistry

View More   Gujarati Romance | Gujarati Stories