Free Marathi Sorry Quotes by Utkarsh Duryodhan | 111698039

वेळ माणसाला वेळोवेळी धडा शिकवीत असतो,
पण तरीही माणूस त्या धड्यातून काहीही शिकत नाही,
बघा ना, एकीकडे माणूस प्रा

read more

View More   Marathi Sorry | Marathi Stories