Free Gujarati Thought Quotes by Ashok Upadhyay | 111725446

ઉપેક્ષા થશે તારી, ડગતો નહિ કદી,
અવહેલના થશે તારી, રડતો નહિ કદી.
છે લક્ષ્ય જો સામે તો તું ચાલજે સતત,
પડજે,ઉઠજે આગ

read more

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories