dare Quotes in Hindi, Gujarati, Marathi and English | Matrubharti

dare bites

Dare to be the best,
and stand out from the rest!

#Dare

" હિંમત (courage) "

મુશ્કેલીઓ ભરી જીંદગી થી હાર નારો હું નથી,

ને સાગર ડુબાડી દે મને, એવો કિનારો હું નથી;

આપણે અજવાળવાં અંધાર ઘેરા પંથ સૌ,

બસ ચમકી ને ખરી પડે એવો સિતારો હું નથી.

મુશ્કેલીઓ ભરી જીંદગી થી.....

#dare
#courage
#હિંમત

#Dare
Dare is
most
important
to win
every
challenge
of life."Geeta"
Without
dare
you are
zero.

Why pepole are sucide please watch video and subscribe my channel
https://youtu.be/3uHAZHLg1es

#Dare

#Dare હિંમત. ક્યારેય પણ મહિલાઓની શક્તિને ઓછો અંદાજવાની હિંમત ન કરો.જ્યારે મહિલાઓ એક થાય છે ત્યારે અકલ્પનીય ઘટનાઓ બને છે.

#Dare

When a child in trouble,
Mother has dare to do anything.
-Mahek Parwani