Free Gujarati Good Night Quotes by Arvind Wagh | 111732350

સપનુ નહી પણ રાત બદલાય છે
મંજીલ નહી પણ રાહ બદલાય છે
આશા જીવંત રાખજો વાલા
નસીબ બદલાય કે ન બદલાય
પણ સમય જરૂર બદ

read more

View More   Gujarati Good Night | Gujarati Stories