Free Marathi Blog Quotes by Vinayak Kumkar | 111746644

चुका स्वीकारण्याची तयारी
ठेवलीत की माणूस गमावण्याची
वेळ येत नाही .

View More   Marathi Blog | Marathi Stories