જીવન માં જે કઈ સહન કરવું પડેછે તે અજાગ્રત દશામાં તમે કરેલાં કર્મ નું ફળ છે તેમજ માનજો ,બીજા કોઈ ને દોષ દેશો નહિ .પોતાની જાતને જ દોષિત માનજો

મનુષ્ય ગૌરવ દિન ની શુભ કામનાઓ 🎕🎕🎕

Gujarati Quotes by Kirtisinh Chauhan : 111758104

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now