મુક્તિ કે આનંદ ,કરુણા કે પ્રેમ

અટવાયો છે માનવ સગવડ ની આ સોડ માં

મોક્ષ કે કલ્યાણ ,સ્વર્ગ કે સુખઃ

ભટકાયો છે માનવી મન ની આ દોડ માં

સંબંધ કે સમાજ ,દેશ કે દુનિયા

પટકાયો છે માનવી સમય ની આ ખોળ માં

વિજ્ઞાન કે જ્ઞાન ,શોધ કે શાપ

લલચાયો છે માનવી બુદ્ધિ ની આ પોળ માં

kirtisinh

Gujarati Quotes by Kirtisinh Chauhan : 111779522

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now