કોઈ વચન કે વાયદો માંગીશ નહિ,
તું સાથ બસ ઉમ્રભર નિભાવે તો ઘણું.

Gujarati Shayri by anjana Vegda : 111784474
shekhar kharadi Idriya 12 months ago

वाह क्या बात है बहुत खूब

Devesh Sony 12 months ago

Khooob Saras... 👌

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now