મારો ચહેરો જોઈને
બસ, તું ખાલી માથા પર હાથ મૂકી થપથપાવી દે
એટલે મારે મન તો રક્ષાબંધનની ઉજવણી ....
#Rakshabandhan

Gujarati Blog by માધુરી : 111824625

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now