"અંધકાર અંધકારને દૂર કરી શકતો નથી: ફક્ત પ્રકાશ જ તે કરી શકે છે. નફરત નફરતને દૂર કરી શકતી નથી: ફક્ત પ્રેમ જ તે કરી શકે છે." - માર્ટિન લ્યુથર કિંગસોનમ અને તેની દીકરીઓથી વિશેષ આજે આ વાત કોઈ સમજી શકશે કે કેમ? વાર્તા વાંચી આપનો પ્રતિભાવ જણાવશો.. ✍️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

https://swatisjournal.com/tamas-a-short-story-in-gujarati

-

-

-

#stories #vartaingujarati #gujarativarta #gujaratistory #Gujarati #feelings #lifelessons #life #relationship #emotions #relations #writersnetwork #goodreadsindia #goodreads #indianauthor #lifestories #indian #swatisjournal

Gujarati Story by Swati Joshi : 111850013
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now