કહી દો ને આમેય તું મારે માટે ક્યાં ખરાબ થવાની ?
અને મારી પાસેથી ક્યાં વાત બીજે જવાની ?
- वात्सल्य

Gujarati Shayri by वात्सल्य : 111865585

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now