પૈસા તો બધા ખર્ચ કરી જાણે..🤔
પ્રેમ તો એને જ કરવો,
જે લાગણી ખર્ચી જાણે.❤️
અનુરાગ બાસુ*

-Anurag Basu

Gujarati Blog by Anurag Basu : 111867658

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now