Free Gujarati Thought Quotes by Binal Patel | 111086539

સમજોતો સરળ છે જિંદગી,
ના સમજો તો ગુંચવણ છે જિંદગી,
ઉકેલો તો ઉપાય છે જિંદગી,
ને ઉલઝો તો પહેલી છે જિંદગી,
જીવી જાણો તો મજા ની છે જિંદગી,
ના જાણો તો બોઝ છે જિંદગી,
જેટલી સુંદર છે જિંદગી,
એટલા જ કાંટા છે જિંદગી,
મા નો તો મિત્ર છે જિંદગી,
ના મા નો તો શત્રુ છે જિંદગી,
કયારેક હસાવે છે જિંદગી,
તો કયારેક રડાવે છે જિંદગી,
આપે તો સુખ નો પહાડ છે જિંદગી,
નહી તો દુ:ખ નો દરિયો છે જિંદગી,
જંયા સુધી સાથ છે તારો તો બધુ જ છે જિંદગી,
તુ સાથે છે તો જીવી લઇશ જિંદગી,

Anvar 2 months ago

Very nice 👍

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories