પત્ની ના વાળ મા અચાનક ગજરો લગાવતાજ તેની આંખમાં ખીલતા પ્રીતનું ગુલાબ, એજ તમારો rose day!!

પત્ની ને આમજ જીન્દગી ભર સાથ આપું એવી યાચના કરૂ, એજ તમારો propose day!!

રસ્તા પર અનાથ છોકરાને ચોકલેટ આપીને હસાવુ, એજ તમારો chocolate day!!

છોકરાઓને શા માટે જોઈએ બહાર નો ટેડી,
એક દિવસ ઘોડો બની હું જ બનીસ ટેડી,
એજ તમારો teddy day!!

હું વચન આપું છું કે મા બાપ ને ક્યારેય આશ્રમ બતાવીસ નહીં, એજ તમારો promise day!!

સાંજે થાકીને ઘરે અવતાજ છોકરાઓ મને ભેટી પઢે, એજ તમારો hug day!!

રજાના દિવસે ભેગા મળી હસતાં રમતાં વિતાવેલો દિવસ, એજ તમારો valentine day!!

Gujarati Whatsapp-Status by Nayan Tank : 111091351

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now