મનોજભાઈ જન્મદિન મુબારક હો ..!!

|"શ્રી સવા" |`બારણે લખ્યા કર તુ ,

શબ્દથી બીજું શું સવાયું છે ?

તારે કાજે ગઝલ મનોરંજન ,

મારે માટે તો પ્રાણવાયુ છે "


મને ચશ્માની માફક પહેરવાનું છોડી દો મિત્રો ,

મને આંજો નયનમાં તો અહી ત્યાં ને બધે હું છું .


તને કોણે કહ્યું કે હું સરળતાથી નથી મળતો ,

પ્રવેશી જો કવનમાં તો અહી ત્યાં ને બધે હું છું "

- કવિ મનોજ ખંડેરિયા

Gujarati Poem by Bhargav Jani : 111211977

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now