Free Gujarati Shayri Quotes by Nikunj kukadiya samarpan | 111217794

વો વક્ત કા ખેલ થા જો બીત ગયા,
અબ હમ ખેલેંગે ઔર વક્ત દેખેગા..!!

#wordsofsamarpan read more

View More   Gujarati Shayri | Gujarati Stories