Free Gujarati Blog Quotes by Nikunj kukadiya samarpan | 111219786

દિવા જેવો સંબંધ હતો અમારો સાહેબ,
પેહલા ખૂબ જ પ્રકાશ આપ્યો પણ પછી,
તેલ ખતમ અને ખેલ ખતમ...

read more

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories