ફરી એ સંધ્યા,
ન જવા કોઈ રાહ , ન થોભવા ની ચાહ
ન કોઈ આશ , ન કોઈ પાસ ,
અને જિંદગી માં ,
હરેક પળે
કંઈક લખાતું , કંઈક ભૂંસાતુ, કંઈક ઘૂંટાતુ, કંઈક ભૂલાતુ
બોજ બનતાં એ વિચારો ને ;
નવજાત શિશુ જેવું, નાજુક મારું મન…..
ખોબા માં મારા ,
અત્યંત કાળજી થી સાચવેલુ
છતાંયે, ઘવાયેલુ, સતત ઘવાયેલુ………
~ કોમલ જોષી

Gujarati Poem by Komal Joshi Pearlcharm : 111288790
Raj 3 years ago

Nice Komal ji

Komal Joshi Pearlcharm 4 years ago

Thank you so much ! 😊 કવિતા ને ખૂબ ગહરાઈ થી સમજો છો તમે.

Pratik Devmorari 4 years ago

Lagni o ne jyaa thes vagi hoi tya j aavu lakhan lakhai komalji ,nice lines khubaj saras lakho cho aap

Komal Joshi Pearlcharm 4 years ago

Thank you so much all of you ??

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now